Rootspumpar

Rootspumpar

I många år har rootspumpar har varit väletablerade i området för vakuumteknik i kombination med förvakuum- / backing-pumpar som
komprimerar mot atmosfärstryck.

På grund av att rootspumpar kan köra med högre hastigheter får man även således en hög pumphastighet med en relativt liten storlek av pump.  Hastigheter över 1500 m3 / h kan endast uppnås med rootspumpar. Om du väljer en rootspumps-kombination som tänkt pumpsystem som alternativ till att endast använda förvakuumpumpar som motsvarar samma pumphastighet, så kommer ni märka en kraftig energibesparing.

 

Rootspumpar är roterande pumpar där två symmetriskt formade impellrar roterar i motsatta riktningar inuti pumphuset. Rotorererna liknar ”8-or” är synkroniserade med ett redskap som säkerställer att impellrarna är synkroniserade på ett sådant sätt att de är nära varandra och kammarväggen utan röra varandra. Volymen av intaget ökar när rotorerna roterar, när en del av rotationscykeln är genomförd minskar sedan denna volym och pressar gasen mellan impellrarna och kammarväggarna och tvingar den ner igenom pumpkroppen och ut igenom utblåsflänsen.

Denna process upprepar sig två gånger för varje rotor per full tur. Eftersom rotorerna inte kommer i kontakt med pumphuset eller varandra kan pumpen köras på höga hastigheter och kan därmed skapa en hög pumphastighet.

Om du vill ha hjälp med att hitta rätt modell eller storlek på din pump, eller inte hittar det du letar efter; tveka inte att kontakta oss med dina frågor.

Ladda ner katalogdelarna som PDF.

Kontakta oss

Datavägen 57B, 436 32 Askim, Sverige

Svederusgatan 1, 754 50 Uppsala, Sverige

Stäng meny