Kommuniké med anledning av Corona-viruset!

Low2High Vacuum AB vill med denna kommuniké informera våra kunder om hur situationen kan komma att påverka vår verksamhet.

Ett urval av våra leverantörer har verksamheter i områden som kan påverkas av nationella restriktioner för personal med sjukdomssymptom eller misstänkta symptom. Vi vill därför avisera att leveranstider för delar av vårt produktprogram kan komma att påverkas. Vi gör självklart allt vi kan för att förhindra eventuella förseningar i den utsträckning det är möjligt.

I förekommande fall där våra kunder har kritiska produktionssteg som innefattar vakuumanvändning; rekommenderar vi att man ser över dessa steg samt de kritiska produkter som kan komma att bli nödvändiga vid ett oplanerat produktionsstopp. Vid behov av akut hjälp; kontakta service@low2high.se