Livsmedel

Vakuumteknik används inom en stor mängd applikationer och behövs som hjälpmedel för att kunna producera bra kvalitativa produkter. Även inom livsmedelsframställning används vakuumteknik flitigt!

NOVADRY

Vakuum är ett viktigt och allmänt använt verktyg inom livsmedelsindustrin. Fram till idag var oljetätade lamellpumpar normen. Olja används för att smörja, täta och kyla pumparna. Att använda dessa pumpar innebär emellertid risker som att till exempel din arbetsyta eller ännu värre, din mat, kan bli förorenad av olja. För att undvika dessa risker och för att säkerställa produktens färskhet har Leybold utvecklat ”NOVADRY”. Denna 100% oljefria vakuumpump kommer att revolutionera marknaden.

Ladda ner katalogdelarna på PDF nedan!