Masspektrometri

Katalys & termisk analys

Hiden Analytical har utformat och utvecklat masspektrometerbaserade gasanalyssystem av högsta kvalitet i över 35 år och Low2High Vacuum är stolta över att vara distributör för Hiden.

De har byggt upp ett rykte av att leverera instrument med överlägsen känslighet, noggrannhet och reproducerbarhet tillsammans med en förstklassig global service och nätverk för applikationssupport.

Från dedikerade fyrpoliga trippelfilter UHV TPD till lösningar för fullt integrerad katalys-mikroreaktor och masspektrometersystem, Hiden har utvecklat en rad analytiska spektrometrar som adresserar de mest avancerade och krävande applikationerna.

Restgasanalys

Restgas analys (RGA) utgör ett unikt fönster in i vakuummiljön för övervakning av föroreningar, upptäckt av läckage och analys av exempelvis vattenånga, kolväten mm. Våra gasanalysatorer är quadrupole masspektrometrar konfigurerade i ett brett utbud av produkter för olika applikationer inom vakuumbehandling, vetenskap och teknik. Gasanalysatorer levereras med mjukvara som är intuitiv och erbjuder enkel och säker användning för nybörjare samtidigt som det innehåller ett brett utbud av användbara och avancerade funktioner för vakuumexperten. Så oavsett om du letar läckage, förekomster av kolväten eller vill analysera labila organiska blandningar så har vi rätt produkt i vårt sortiment.

Gasanalys

Ett brett utbud av gasanalyssystem som levererar stabila, känsliga och responsiva realtidsanalyser av flera gas- och ångarter med dynamiska intervall från ppb till 100 %.
Hiden Analytical har utformat och utvecklat ”quadrupole-” masspektrometerbaserade gasanalyssystem av högsta kvalitet i över 35 år. De har byggt upp ett rykte för att leverera instrument med överlägsen känslighet, noggrannhet och reproducerbarhet tillsammans med ett förstklassigt globalt service- och applikationsstödsnätverk.

Hiden-gasanalyssystemen möjliggör analys i realtid av nästan vilka gaser och ångor som helst inklusive ammoniak, argon, butan, koldioxid, kolmonoxid, klor, deuterium, deutererade föreningar, etanol, fluorkolväten, helium, kolväten, väte, väteklorid, vätesulfid, krypton, metan, metanol, neon, kväveoxider, kväve, syre, propan, propen, svaveloxider, VOC, vatten, xenon med flera.

Vill du veta mer om Masspektrometri ? Tveka inte att kontakta oss för konsultation eller utbildning.

Kika i broschyren för mer information kring produkterna​!