Masspektrometri

Katalys & termisk analys

Hiden Analytical har utformat och utvecklat masspektrometerbaserade gasanalyssystem av högsta kvalitet i över 35 år och Low2High Vacuum är stolta över att vara distributör för Hiden.

De har byggt upp ett rykte av att leverera instrument med överlägsen känslighet, noggrannhet och reproducerbarhet tillsammans med en förstklassig global service och nätverk för applikationssupport.

Från dedikerade fyrpoliga trippelfilter UHV TPD till lösningar för fullt integrerad katalys-mikroreaktor och masspektrometersystem, Hiden har utvecklat en rad analytiska spektrometrar som adresserar de mest avancerade och krävande applikationerna.

Restgasanalys

Restgas analys (RGA) utgör ett unikt fönster in i vakuummiljön för övervakning av föroreningar, upptäckt av läckage och analys av exempelvis vattenånga, kolväten mm. Våra gasanalysatorer är quadrupole masspektrometrar konfigurerade i ett brett utbud av produkter för olika applikationer inom vakuumbehandling, vetenskap och teknik. Gasanalysatorer levereras med mjukvara som är intuitiv och erbjuder enkel och säker användning för nybörjare samtidigt som det innehåller ett brett utbud av användbara och avancerade funktioner för vakuumexperten. Så oavsett om du letar läckage, förekomster av kolväten eller vill analysera labila organiska blandningar så har vi rätt produkt i vårt sortiment.

Gasanalys

Ett brett utbud av gasanalyssystem som levererar stabila, känsliga och responsiva realtidsanalyser av flera gas- och ångarter med dynamiska intervall från ppb till 100 %. Hiden Analytical har utformat och utvecklat ”quadrupole-” masspektrometerbaserade gasanalyssystem av högsta kvalitet i över 35 år. De har byggt upp ett rykte för att leverera instrument med överlägsen känslighet, noggrannhet och reproducerbarhet tillsammans med ett förstklassigt globalt service- och applikationsstödsnätverk. Hiden-gasanalyssystemen möjliggör analys i realtid av nästan vilka gaser och ångor som helst inklusive ammoniak, argon, butan, koldioxid, kolmonoxid, klor, deuterium, deutererade föreningar, etanol, fluorkolväten, helium, kolväten, väte, väteklorid, vätesulfid, krypton, metan, metanol, neon, kväveoxider, kväve, syre, propan, propen, svaveloxider, VOC, vatten, xenon med flera.

Läcksökare (helium)

Alla vakuumsystem läcker, frågan man måste ställa sig är ”hur mycket läckage tolererar vi?”.
För att hitta läckage använder vi oss generellt av en masspektrometer eller läcksökare. En läcksökare är ett instrument som är inställd för att detektera olika typer av massa (ämnen) i gasform.
Läcksökning inom vakuumbranschen sker enligt praxis med spårgas och då främst med helium.
Helium är tillräckligt lätt för att kunna leta sig fram i vakuumsystemet på ett snabbt och smidigt sätt, det är också helt inert (bildar ogärna kemiska föreningar) och är således inte farlig att arbeta med. Utöver det så är den också mycket lätt att identifiera, eftersom halten helium i atmosfären är mycket låg.
Att läcksöka kräver ofta en hel del kunskap men också en del tålamod, då det kan ta tid att testa sitt objekt ordentligt.
Low2High Vacuum erbjuder såväl tjänster för läcksökning men vi säljer också masspektrometrar för både helium och väte.
Vill du veta mer om läcksökning? Tveka inte att kontakta oss för konsultation eller utbildning.

Kika i broschyren för mer information kring produkterna​!