Grovvakuum

Inom vakuumtekniken delar vi upp tryckområden mellan grovvakuum, medelvakuum, högvakuum och ultrahög vakuum.
Grovvakuum är troligtvis det mest utbredda inom:
• förpackning
• transport
• livsmedelsindustrin

Tryckområdet grovvakuum spänner mellan atmosfärstryck (1013 mbar) till 1 mbar, det vill säga ~1 bars tryckskillnad från atmosfärstrycket.
Precis som med alla olika tryckområden så finns det inom grovvakuum en mängd olika applikation och användningsområden. Det vanligaste ändamålet är dessa:
• Behålla en produkt under vakuum (exempelvis: vakuumförpackning)
• Fylla en produkt med en annan ren gas (exempelvis: viss livsmedelsförpackning)
• Göra ett täthetsprov av en produkt (endast stora läckage möjliga)
• Lyfta en produkt ifrån en plats till en annan
• Skapa en tryckdifferens och på så sätt förflytta media i ett slutet system (exempelvis: transport av granulat och annan fast media)

Under grovvakuum har man fortfarande ett visköst flöde, vilket innebär att all gas/media rör sig åt samma håll, vilket gör det pålitligt och smidigt att arbeta med.
Low2High Vacuum har en mängd produkter som lämpar sig för grovvakuum, både oljesmort och torra alternativ. Kika gärna i vår produktkatalog, hittar du inte det du söker så kontakta oss gärna då vi inte har möjlighet att publicera alla produkter på hemsidan.