Mätinstrument & Givare

Mätinstrument och givare

Gemensamt för nästan alla applikationer är att vi behöver veta vilket processtryck vi har. Därför behöver vi använda oss av mätinstrument och givare som hjälper oss med att förmedla och omvandla elektriska signaler (i de flesta fall) till begripliga siffror.
Vakuumgivare finns i många varianter och för olika ändamål.
• Pirani
• Manometer
• Kallkatod
• Varmkatod
• Penning
• Kombinationsgivare
• Extraktor
De absolut vanligaste är Pirani-givaren och den klassiska manometern.

Själva instrumentationen ser idag väldigt lika ut, det är ofta en display med siffror och diverse inställningar. Vissa har stöd för enkla beräkningar och självtester, andra visar helt enkelt bara upp värdet som mätts upp av givaren. Du hittar våra instrument ihop med den givare som tänkt dig. Om du inte vet vilken du har, så kontakta oss så hjälper vid dig.

Att känna till vilka processtryck vi har kan vara en nödvändighet för att resultatet skall bli som vi tänkt, det kan vara en indikation på att systemet läcker, det kan visa på att pumparna som används är i dåligt skick och kanske behöver service. Men det kanske viktigaste handlar som säkerhet. Precis som vid övertryck, så är kännedomen om trycket i vakuum också viktigt av säkerhetsskäl. Därför är det också viktigt att veta att de givare man förlitar sig på faktiskt visar rätt, eller att man känner till dess avvikelser.

Low2High Vacuum rekommenderar alla kunder att kontinuerligt få sina givare kalibrerade för att ta reda på just detta. Vi tycker kvalitét och säkerhet är viktig och rekommenderar därför kalibrering.

Länk till katalogen för mätdelar hittar ni nedan!