Om oss

Vilka är vi?

Low2High Vacuum är ett Göteborgsbaserat företag med filial i Enköping.

Som namnet antyder, arbetar Low2High Vacuum med allt från lågvakuum till ultrahögt vakuum. Low2High Vakuum är specialiserat på vakuumteknik och vår kärnverksamhet handlar om försäljning av produkter och tillhandahållande av tjänster relaterade till vakuumteknik och dess perifera områden. Våra medarbetare har lång erfarenhet och levererat vakuumteknik till den svenska marknaden i över 60 år.

Förutom att tillhandahålla produkter som: vakuumpumpar, mätinstrument, instrument och eftermarknadslösningar till dessa har vi också möjlighet att testa (läcka upptäcka) produkter med helium på vår kunds vägnar. Vi kan göra det i våra egna lokaler eller på kundens plats. Här har vi lång erfarenhet och kunskap om tester av denna typ och vi är flexibla och möter kundens behov. Vi erbjuder även kurser till företag och studenter inom vakuumteknik / teori på både grundläggande och avancerade nivåer.

Vi kan vakuum.

Varför Low2High Vacuum?

Vi vill vara den enda samarbetspartnern du behöver gällande din vakuumutrustning. Vi har unik kunskap och lång erfarenhet i branschen. Det i kombination med vårt breda sortiment gör att vi känner oss säkra på att du inte behöver vända dig någon annan stans. Vi tillhandahåller lösningar för tillverknings- och analysprocesser likväl som för forskningsändamål. Kärnverksamheten kretsar kring att utveckla applikations- och kundspecifika system för att uppnå vakuum i syfte att avlägsna processgaser.

Med vår gedigna kunskap kan vi lösa alla dina behov inom vakuumområdet. Vi erbjuder även service och underhåll på alla Leyboldprodukter likväl som på produkter från andra tillverkare.

Vår historia

Tiden går och vägen fram för vårt företag har haft många korsningar och kurvor. I dag heter vi Low2High Vacuum AB, tidigare Oerlikon Leybold Vacuum Scandinavia AB, och ytterligare tidigare Leybold AB och Nordiska Heraeus AB.

Svenska företagen har sin grund så långt tillbaka som 1962 då herrarna Gösta Brogren, Emil Bengtsson och Lars Erik Ekdal inregistrerade företaget Nordiska Heraeus AB. Företaget togs sedermera över av Leybold Heraeus år 1968 och har sedan dess varit i deras ägo såsom dotterbolag. Leybold Heraeus i sin tur haft flera ägare, så företaget har fått genom gå ett antal namnändringar genom åren. Lars Erik Ekdahl var Verkställande Direktör ända fram till sin pension år 1995.

VD-stolen har sedan dess innehafts av Lars Mila, Gerd Schneider och Chris Ball. 2005 tog Christer Bengtsson över som VD och erbjöds av de senaste ägarna, Oerlikon Leybold Vacuum, att köpa företaget genom en så kallad MBO eller Management Buy Out. Vilket genomfördes i November 2009.

Namnet Low2High Vacuum kommer från att man talar om att vakuumnivån kan vara låg eller hög. Vi har produkter som spänner över hela området, så namnet speglar även det.