Elektronmikroskopi

Om Elektronmikroskopi –
Transmissionselektronmikroskopi (TEM) och Svepelektronmikroskopi (SEM)

Elektronmikroskop är ett samlingsnamn för olika typer av mikroskop där man använder elektroner i stället för elektromagnetisk strålning för att erhålla bilder av mycket små objekt.
Med hjälp av denna teknik kan man komma förbi det synliga ljusets upplösningsgräns, vilket möjliggör upplösning av enskilda atomer.
Elektronstrålen absorberas i luft varför elektrooptik och preparat måste inneslutas i vakuumkammare.
Man delar in tekniken i två områden: Transmissionselektronmikroskop (TEM) och Svepelektronmikroskop (SEM).

TEM innebär att en elektronkanon accelererar en elektronstråle som fokuseras genom en elektromagnetisk kondensorlins så att en mycket tunn stråle träffar provet som skall undersökas.

SEM är i grunden upppyggt på samma sätt som TEM, men skillnaden består i att strålen sveps över provet genom att man skapar en konisk elektronstråle efter den passerat kondensorlinsen.

SPI Supplies

Vid användning av olika elektronmikroskop finns många behov. Allt från att preparera på olika sätt, till förvaring av prover. Service av de vakuumalstrande pumpar som maskinen förlitar
sig på eller vakuumkopplingar, tätningar och genomföringar. Allt detta är någonting som vi på Low2High Vacuum erbjuder våra kunder.

Vid preparering är det uppskattat med kvalitativa verktyg att arbeta med. Arbetet kräver ofta precision och att man är stadig på handen.
Det handlar också om att ha rätt verktyg som underlättar arbetet, så att man inte skadar proverna och genom detta får sämre resultat.
Det är också viktigt att man efter användning rengör sina verktyg på ett korrekt sätt för ökad livslängd. Ett bra exempel är laboratoriets diamantknivar.
Dessa är viktiga verktyg för många forskare, men generellt dyra i inköp, därför viktigt att hålla dem rena och i bra skick.
För att kunna göra rent knivarna har vi flera alternativ i sortimentet, bland annat en liten bordstvätt för diamantknivar, men även ett billigare alternativ med rengöringspinnar av exempelvis balsaträ.

Low2High Vacuum är återförsäljare i Norden för SPI Supplies Inc. Vi har tillgång till SPI’s högkvalitativa sortiment av tillbehör och prepareringsutrustningar för TEM och SEM elektronmikroskop. 

Du kan hitta mer information på SPI Supplies hemsida: https://www.2spi.com/
Vill du maila en beställning eller fråga till oss gör du det på spi@low2high.se Vid beställning, vänligen ange leveransadress samt artikelnummer och antal.

Priser

Vi har ett påslag på de priser som anges på SPI’s hemsida. Detta för att täcka frakt, införtullning och hantering.
Vissa produkter är dock undantagna från den enkla formeln. I dessa fall återkommer vi med prisuppgifter.

Välj vilken valuta du vill betala i SEK, USD eller Euro. (OBS! Minimiorder 700SEK eller 100USD)
Det går bra att betala i USD och Euro till vårt valutakonto!
För närvarande är växlingskursen:

  • 1 EUR = 11,47 SEK
  • 1 USD = 10.71 SEK

Valutakurser gäller Mars 2023