Enhetskonverterare för tryck

Ibland kan det vara så att man har ett utläst värde ifrån exempelvis en givare eller ett instrument där man inte är bekant med enheten. Inom vakuumbranschen finns det en mängd olika enheter för att visa undertryck och det kan då upplevas krångligt att kommunicera med leverantörer eller konsulter som använder en annan enhet att räkna i. 

Vi på Low2High Vacuum vill göra det så smidigt som möjligt att kommunicera med våra kunder och intressenter, så vi skrev ihop ett verktyg som du kan använda för att förenkla detta. Testa vår enhetskonverterare här till vänster. Alltid kan den hjälpa någon!