Flänsar, kopplingar
& adaptrar

ISO-KF anslutning

ISO-KF-anslutningen (enligt DIN 28 403 och ISO 2861) möjliggör snabb montering och byte av komponenter i vakuumsystem. Systemet består av två symmetriska
ISO-KF-flänsar (1), en centrering ring med O-ringpackning (2) och a klämring
(eller spännring) (3). Högvakuumtäta ISO-KF-anslutningar kan monteras utan
verktyg helt enkelt genom att placera klämringen över flänsarna och vrida på vingmuttern. På detta vis pressar klämringen på de koniska delarna på flänsarna
som i sin tur klämmer ihop o-ringen mellan de plana ytorna på flänsarnas insida.

Fördelar med att använda KF-systemet:

  • Snabbt, säkert och pålitligt
  • Inga verktyg behövs
  • Klarar tryck ner till 10-7 mbar
  • Klarar tryck upp till 2.5 Bar (med inre centrering och 3-parts klämringar)
  • Enkelt att ta isär och rengöra
  • Med metalltätningar klarar systemet tryck ner till 10-9 mbar
  • Med metalltätningar kan systemet bakas upp till 200° C
  • Med metalltätningar är systemet resistent mot korrosion
  • Med metalltätningar har systemet en låg avgasningsfaktor
  • Många möjligheter till övergångar (mellan system)

Storlek

Enhet

A

B

C

D

Storlek

Enhet

A

DN 10 KF

mm

30,0

12,2

12,2

45,0

DN 10 KF

mm

30,0

DN 16 KF

mm

30,0

17,2

17,2

45,0

DN 16 KF

mm

30,0

DN 25 KF

mm

40,0

26,2

26,2

55,0

DN 25 KF

mm

40,0

DN 40 KF

mm

55,0

41,2

41,2

71,0

DN 40 KF

mm

55,0

DN 50 KF

mm

75,0

52,4

52,4

91,0

DN 50 KF

mm

75,0

ISO-K anslutning

Precis som ISO-KF systemet så har ISO-K en o-ring som tätar mellan flänsarna. Systemet skiljer sig mestadels i att dimensionerna för ISO-K är större och att den inte baserar sig på koniska flänsar.

Funktionen är dock liknande men finns i två utföranden.

Den första fungerar på så vis att klämkopplingar monteras på flänsarnas klackar och hakar i bägge flänsarna. klämkopplingarna dras sedan åt med skruvar (antalet är dimensionsberoende) som sedan pressar o-ringen mot de plana flänsytorna.

Det andra utförandet förutsätter en fläns med gängade borrhål på ena flänsen och en klack-fasning på den andra. Likheten är att man monterar en klo-koppling på flänsen med klacken och därefter skruvar i bulten i det gängade borrhålet i den andra flänsen. Detta utförande kallas ISO-F.

Fördelar med att använda ISO-K (/-F) systemet:

  • Snabbt att installera
  • Säkert och pålitligt
  • Kan roteras i vilken orientering som helst
  • Enkelt att demontera och rengöra
  • Klarar tryck ner till 10-7 mbar med o-ringar (10-9 med metalltätningar)
  • Smidiga övergångar till andra system
  • Flexibla komponenter för vibrerande utrustning finns

Storlek

Enhet

A

B

C

Antals klämmor

D

Skruvmått

Antal klor

DN 63 ISO-K

mm

95

70

12

4

110

M8x35

4

DN 100 ISO-K

mm

130

102

12

4

145

M8x35

8

DN 160 ISO-K

mm

180

153

12

4

200

M10x35

8

DN 200 ISO-K

mm

240

213

12

6

260

M10x35

12

DN 250 ISO-K

mm

290

261

12

6

310

M10x35

12

DN 320 ISO-K

mm

370

318

17

8

395

M12x50

12

DN 400 ISO-K

mm

450

400

17

8

480

M12x50

16

DN 500 ISO-K

mm

550

501

17

12

580

M12x50

16

DN 630 ISO-K

mm

690

651

22

12

720

M12x55

20

CF-kopplingar

CF kopplingar används generellt vid högvakuum och ultrahögvakuum. Den är inte
lika snabb att byta ut som ISO-K/KF men har andra fördelar istället. Kopplingen är mycket vanlig i olika applikationer inom HV och UHV och många gånger en
standard för system där läckaget behöver vara minimalt.

Storlekarna som finns kommersiellt spänner över DN16-DN300.
Eftersom användningsområdet är HV och UHV, bör alla delar vara väldigt rena
och förvaras utom risk för kontaminering från partiklar eller smuts.

Tätningsprincip

Mellan två flänsar placeras en metalltätning (oftast koppar). Allt eftersom bultarna dras åt (korsvis) så skär flänsarnas knivsegg ner i metalltätningen och succesivt
tätar hela kopplingsförbandet. Bultarna dras med fördel med momentnyckel. Momentet beror på viken bultstorlek som används (indirekt flänsstorlek) mellan 9 Nm-45Nm (se katalog för mer information).

Installation:

Placera en OFE kopparpackning mot knivkanten med rena luddfria handskar.
Bulta fast de två flänsarna med en bult. Den första bulten skall se till att packningen ligger still och inte flyttar på sig under resterande av montaget och stödja packningen från att falla ur sitt läge. Med packningen på plats, rikta in samtliga hål på respektive plats, läcktestspår bör vara på samma ställe. Montera därefter bultarna in bultar och dra åt. Brickor används vanligtvis på muttersidan av fästelementet.

”Anti-seize” flytande låsning rekommenderas för att fästa allt rostfritt stål maskinvara. Detta gäller speciellt med hål eller blindhål. Efterdra alla bultar och mutter. Åtdragningsprocessen måste göras gradvis ifrån kvart- till halvt-steg, i ett alternerande korsmönster. Fortsätt tills önskat vridmomentbetyg har uppnåtts. På detta sätt garanterar en tillförlitlig tätning med jämn packning med kompression och deformation.