Förångningskomponenter

Förångningskomponenter (PVD/CVD)

Vad är förångning? Enkelt uttryckt kan man säga att förångning är när ett ämne ändrar sin form från fast till gas. Alla ämnen kan förångas med hjälp av en tryck- och temperatur-förändring. I vakuumsammanhang brukar man förånga olika ämnen när man vill belägga material med ett ytskikt av det förångade ämnet. Detta kan också kallas för en ”coating”. Exempel på beläggningsprocesser är solglasögon eller beläggning av strålkastare.

Vi säljer kompletta turn-key system (UNIVEX) för PVD, men tillhandahåller även lösa komponenter för ditt befintliga system. Eller vill du kanske bygga ett helt system själv? Vi har det mesta du kan tänkas behöva till ditt projekt.

 

 

Behöver du hjälp med gasdristributionen
i ditt CVD-system så kan vi självklart leverera produkter till detta också.
Vi har möjlighet att montera och testa komponenterna i ISO klass 5 miljö för
minsta risk till kontaminering.
Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Kontakta oss för en dialog kring ert behov.