Du visar för närvarande Korvens dag!

Produkten Novadry från tyska Leybold är specifiktutvecklad för livsmedels industrin. Man använder vakuumteknik vid producering och förpackning av charkuterier däribland korv.

En Novadry i din tillverkningsprocess minskar så väl löpande underhållskostnaderna som risk för kontaminering.

Pumpen är 100% fri från olja! Det är det självklara valet i en allt mer miljömedveten tid.