Manipulatorer och
rörliga delar

Manipulatorer och rörliga delar

I många vakuumprocesser är det nödvändigt att kunna utföra rörelser av mekanisk karaktär för att kunna genomföra processen. Det är då man behöver manipulatorer och andra mekaniska delar som kan röra sig och operera inuti vakuumsystemet, där man själv inte alltid har möjlighet att agera. Genom våra leverantörer har Low2High Vacuum ett stort sortiment av produkter av denna typ, vare sig du skall rotera något, förflytta något i höjdled eller justera ett helt bord i flera axlar, så har vi produkten just för dig.

I vissa applikationer behövs så kallade ”Transfer-chambers” dvs. transportkammare för att flytta exempelvis ett prov ifrån en del av vakuumsystemet till en annan (mellan kammare). Exempel på ett sådant system ser du på bilden nedan.

Om det skulle vara så att du inte hittar det du söker på vår hemsida, så tveka inte att kontakta oss, vi har ytterligare produkter som inte är publicerade på hemsidan.

Kontakta oss så berättar vi mer!