Vi kommer börjar berätta lite kring hur vanliga dagar hos Low2High Vacuum ser ut framöver.

Här monterar vi och testar samspel och funktioner för pumpar, givare och ventiler innan vi emballerar och levererar till vår kund. Här är det en kund inom stålindustrin som är slutanvändaren.