Mycket nöjd kund efter lyckad installation!

Vakuumteknik används inom en stor mängd applikationer och behövs som hjälpmedel för att kunna producera bra kvalitativa och produkter. Även inom livsmedelsframställning används vakuumteknik, flitigt till och med!

Innan sommaren blev vi varse att Gudruns AB , en livsmedelsproducent av; korvar, skinkor, kassler och pastejer, upplevde utmaningar med läckage och frekvent underhåll på sin pump som betjänade en av deras maskiner. Dessutom tyckte man att ljudnivån var alldeles för hög. 

Maskinen som berörs är en så kallad tumlare som används till beredning av många köttprodukter, fisk- och skaldjur. En tumlare liknar med lite fantasi en stor köksassistent. Den roterar, eller tumlar, produkterna så man under beredningen kan introducera bland annat marinader och kryddor. Behandlingen sker under kontrollerad temperatur och under vakuum. Processen används också för att marinera eller möra köttprodukter.

Vakuum möjliggör för produkterna att få saltlaken, kryddningen eller marineringen att tränga långt in i livsmedlet. Ibland används också vakuum när man tinar upp produkter. Man introducerar vattenånga under lågt tryck (runt 50 mbar) och kan då tina upp livsmedlet utan att det blir rumstempererat. Man kan uttrycka det som att det går från fryst till kylt.

Ofta används fortfarande oljetätade lamellvakuumpumpar inom livsmedelsbranschen, vilket försvaras med låga investeringskostnader. Mer sällan brukar dock tidsåtgång för service och kostnader för drift och underhåll nämnas.

Low2High Vacuum tillhandahöll under våren en pump för test till Gudruns AB. Pumpen installerades snabbt och enkelt och produktionen kunde fortsätta inom kort. Pumpen som installerades var nya Leybold Novadry ND65. Framtidens verkliga flaggskepp för livsmedelsindustrin. 

Efter testperioden utvärderades pumpens prestanda och ljudnivå. Kundens lät meddela att de var oerhört nöjda. Driftkostnaderna för service och underhåll är så låga att de inte ens är jämförbara med oljetätade pumpar i känsliga och hygieniska miljöer.

Än en gång kunde Low2High Vacuum visa att man bryter barriärer genom att introducera nybanande tankesätt med nyutvecklad teknik. Vi höjer ribban i de flesta branscher.

 

Low2High Vacuum kommer under hösten visa fler intressenter och kunder som vill byta ut sin gamla oljetätade utrustning till modern, oljefri och energieffektiv teknik.