Produkter

Low2High Vacuum tillhandahåller ett brett utbud av avancerad vakuumteknik till såväl
tillverknings- och analysprocesser som forskning och utveckling.

Vi tycker inte att man skall behöva vända sig till flera leverantörer i samma fråga, så utöver att vi erbjuder ett brett sortiment av vakuumpumpar, säljer vi tillbehör och reservdelar till nästan alla fabrikat som finns på marknaden.

I sortimentet finns även frystorkar, produkter och tillbehör inom elektronmikroskopi samt aluminiumvakuumkammare och masspektrometrar för RGA.

Low2High Vacuum har det du behöver, vi är din kompletta vakuumleverantör!