Förebyggande underhåll

Kontakta vår serviceavdelning direkt

Vikten av att förebygga istället
för att åtgärda.

Man säger ibland att det är lättare att be om ursäkt i efterhand än att fråga om lov innan. Det stämmer inte alls när det gäller förebyggande underhåll.

När man investerar i något dyrt som exempelvis en bil är det
oftast en ganska lång tankeprocess innan köpet då man vill att investeringen skall vara långsiktigt hållbar, även vid flitig
användning. När väl köpet är gjort är de flesta dessutom
noggranna med skötseln av investeringen och man följer gärna tillverkarens skötselråd för att investeringen skall hålla så länge som möjligt och fungera så smidigt som det bara är möjligt för att slippa problem. Inte sant?

Detsamma gäller för maskinerna du har på din  arbetsplats som ofta körs mycket hårdare och får arbeta mer än din bil.  Driftsäkerheten i en industri är viktig så att produktionen fungerar avbrottsfritt och att takttiderna kan hållas så länge som möjligt innan man gör stopp för service.

För att minimera oplanerade driftstopp gäller det att sköta om sina maskiner med förebyggande underhåll. Det är bättre att utföra service av sina maskiner i tid än att åtgärda stopp om det skulle inträffa. Planerade stopp är nyckeln till en problemfri produktion. Att kontinuerligt ha översikt över såväl drifttimmar samt vilka åtgärder som rekommenderas av tillverkaren för 
respektive objekt är minst sagt väsentligt.

Vi på Low2High Vacuum är specialister på service och underhåll och hjälper dig gärna med att avgöra skicket på din vakuumutrustning. Vi kan utföra underhållet och service på plats hos er alternativt i någon av våra verkstäder i Göteborg eller Uppsala. 

Du kan dessutom teckna ett serviceavtal med oss där vi åtar oss att hålla ordning på underhållet av din utrustning. Vi skräddarsyr tillsammans med dig ett serviceschema som passar dina förutsättningar bäst med just det förebyggande underhållet i fokus så slipper du oplanerade driftstopp i möjligaste mån.

Det finns många fördelar med att teckna ett serviceavtal med oss:

 • Anpassade efter din produkt, process och möjligheter
 • Gratis support och rådgivning över telefon och e-post
 • Responstid inom 24h
 • Obegränsad försäkring på utförda servicearbeten
 • Som avtalskund får du alltid bra priser
 • Kombinationsavtal ger rabatter
 • Delbetalningsmöjligheter
 • Prioriterad tillgång på hyrprodukter
 • Vi använder etablerade villkor enligt Teknikbolagens NU-avtal
 • Erfaren och certifierad servicepersonal
 • Alltid originaldelar!
 • Gratis funktionskontroll hos våra nya kunder!

Många processer kräver precision av ditt vakuum för att fungera, andra är tidsberoende. Du kan spara in på 
kostnader om du kan härleda ett fel till en smutsig givare eller 
detektera läckor istället för att alltid utgå ifrån att pumpen är trasig. Du kan baka in allting i ett kombinationsavtal där service, kalibrering, läcksökning mm ingår till ett bra pris.

Vi erbjuder kalibrering av vakuumgivare enligt vår 
metod C:1508 som är ackrediterad enligt 
SS/EN ISO 17025:2018 av Swedac.

Kontakta en tekniker

Jan Strömborg

SERVICEANSVARIG /
GÖTEBORG
+46 31 68 84 71

Christer Bruhn

SERVICETEKNIKER /
GÖTEBORG
+46 31 68 82 87

Nils Lundström

SERVICETEKNIKER /
UPPSALA
+46 18 470 84 71

Niklas Kristensson

KALIBRERINGSANSVARIG & LÄCKSÖKNINGSANSVARIG /
GÖTEBORG
+46 31 68 82 84

Kontakta oss

Datavägen 57B, 436 32 Askim, Sverige

Svederusgatan 1, 754 50 Uppsala, Sverige