Du visar för närvarande Utmärkelse från Leybold!

Low2High Vacuum AB har nyligen fått en utmärkelse från vår största leverantör Leybold GmbH. Utmärkelsen certifierar Low2High Vacuum AB som auktoriserad distributör för Leybolds produkter i Sverige och Norge.

Vi har varit distributör för Leybolds produkter i många decennier och varit en lojal partner hela tiden. Men nu får vi möjligheten att skylta lite extra med vårt fina certifikat vilket är kul!

Certifikatet är en kvalitetsstämpel och ett bevis på att vi uppfyller de krav som Leybold ställer på en distributör på ”elite partner”-nivå.

Certifikatet tillägnas bland annat vår personal som är ett fantastiskt gäng som ställer upp för varandra och gemensamt arbetar för att ständigt bli en bättre leverantör och distributör och alltid ställer kundens behov i första rummet!

Vi tackar också våra kunder och andra samarbetspartners som väljer att fortsätta ge oss förtroende år efter år.