Du visar för närvarande Vårens vakuumkurser!

Vårens vakuumkurser

Nu är planeringen igång för 2024 års första kurser!

Inom kort släpper vi platserna till de nya kursdatumen.

Vi är glada över att kunna erbjuda både vår grundkurs ”Fundamentals of vacuum” och vår fördjupningskurs ”Advanced vacuum” under våren 2024.

Fundamentals of vaccum -hålls på svenska. I en mix av teori och praktik går våra erfarna och kunniga föreläsare igenom bland annat grunderna i vakuum, gaser och tryck, vakuumpumpar, tryckmätning och grunderna i täthet och läckage.

Advanced vacuum – Hålls på engelska av Dieter Müller M.Sc Fysik. För att få ut mest av denna kurs är det att föredra att du känner till grunderna i vakuum. Att du har arbetat med HV/&UHV vakuum i antingen teori eller praktiskt, eller har deltagit i Low2Highs Fundamentals of vaccum- seminarium tidigare.

Hör av dig till oss på info@low2high.se för en plats på listan där du får första tjing på platserna till de nya kursdatumen!