Underhållsmässan 2020

Tack till dig som kom!

Low2High Vacuum medverkade på Underhållsmässan 2020 den 10-11/3 och vill tacka alla som kom och sa hej i vår monter! 

Tyvärr så kommer inte mässan att vara öppen idag och imorgon på grund av rådande problem med coronaviruset. Svenska mässan skriver: 

”Folkhälsomyndigheten har på eftermiddagen den 11 mars gjort en hemställan till regeringen och föreslagit att begränsa allmänna sammankomster med fler än 500 deltagare.

Svenska Mässan Gothia Towers agerar i enlighet med detta förslag, då vi antar att regeringen kommer att följa denna rekommendation. Specifikt innebär detta att planerade möten och evenemang med färre än 500 deltagare kommer att äga rum som planerat.

Som en konsekvens kommer Underhållsmässan inte att vara öppen den 12-13 mars!”