Du visar för närvarande Kvalitetssäkring, hur gör du?

En serieproduktion sker under normala omständigheter på samma sätt hela tiden under produktens livslängd. För att säkerställa att tekniska, funktionella och uppmärksammade egenskaper uppfylls av produkten; ställer man ofta interna krav under produceringen i fabriken. Man kan kort och gott kanske kalla detta för kvalitetssäkring.

Vi stöter ofta på kunder som ännu inte riktigt infört kvalitetskontroll av sina vakuum-applikationer. Precis som alla andra viktiga steg i produktionen; så kan mätningen av vakuum och tryck vara minst lika viktiga för slutproduktens kvalité. Tyvärr uppmärksammas inte detta tillräckligt ofta tycker vi då vi ofta upptäcker brister hos våra kunder. Detta kan hos våra kunder upplevas som kvalitetsbrister hos den tillverkade produkten eller tolkas som maskinellt fel på den producerande maskinen.

En planerad förebyggande åtgärd hade många gånger reducerat risken för akuta underhållsarbeten och samtidigt hållit kostnaderna nere för de akuta åtgärder som behövts. Vi vill med detta slå ett slag för förebyggande underhåll och återkommande kalibrering av vakuumgivare i system där kvaliteten på slutprodukten kan påverkas när de avviker för mycket ifrån vad som är förväntat (eller programmerat).

Förenklat så använder man nästan uteslutande givare och sensorer för att indikera ett visst mått av något (en måttstock). Det kan vara vakuum, övertryck, temperatur eller fuktighet- för att nämna några. Måttet tolkas av en PLC i ett styrsystem med hjälp av en elektrisk signal. Signalen representerar själva trycket eller temperaturen i elektriskt system och skalas normalt i 0-10 V eller 4-20 mA (kan variera en hel del). Måttet som tolkas PLCn kan användas till att exempelvis öppna en ventil för att släppa in luft i processen, påverka en pneumatisk cylinder eller något annat steg som behöver utföras baserat på aktuell signal ifrån givaren. Om givarens signal avviker ifrån vad den är tänkt att presentera för PLCn kommer således ventilen eller pneumatiska cylindern att påverkas vid fel tillfälle! Detta definierar vi som en kvalitetsavvikelse och torde vara av intresse för kvalitetsmätning i produktionsanläggningen eftersom det utan tvekan kan påverka slutproduktens egenskaper och kvalitet.

Dina givare skickar du enklast till vårt laboratorium för kalibrering. Intervallet beror helt på vilka kvalitetskrav ni ställer på er produktion och produkter. Vårt laboratorium är avsett för kalibrering av givare för vakuum men även för övertryck. Vår metod är ackrediterad av Swedac enligt ISO 17025 och vi håller därigenom högsta klass vad gäller kalibrering. Vi kan också vid behov även utföra arbeten i fält (ute på produktionsanläggningarna) då det av praktiska eller logistiska skäl är svårt eller opraktiskt att skicka iväg enheterna.

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig med en lämplig plan för att hålla uppe måttet av mät-kvalitet på just er produktion!