Banbrytande torr vakuumteknik håller livsmedelsförpackningar och bearbetningslinjer igång utan avbrott!

Rovagnati S.p.A. förlitar sig på Leybolds vakuumlösningar för deras produktion.

Med över 1000 anställda, sex produktionsanläggningar och en avelsanläggning för grisar är Rovagnati inte bara ett av de främsta italienska företagen inom köttindustrin i Parmaregionen utan också en av de största producenterna i hela Italien. Med fyra filialer i Belgien, Frankrike, USA och Tyskland har de en garanterad råvarutillgång och produktionskunskap. De är marknadsledande med varumärket ”Gran Biscotto” för skinka och många produkter som till exempel ”Snello Gusto e Benessere” linjen/gruppen/ tillhör de mest uppskattade i Italien.

Paolo Rovagnati, född på 1940-talet, såg ett ökat behov av livsmedelsproducenter och på 60-talet startade han därför sin produktion av processat kött och specialiserade sig några år senare på skinka. Under 80-talet grundade han varumärket ”Gran Biscotto” för deras flaggskeppsprodukter. Idag är det väl känt bland konsumenterna produkterna från Rovagnati är av högsta kvalitet.

Sedan starten högkvalitativa och välsmakande produkter tillagade på ett hälsosamt sätt en passion för detta företag. Rovagnati är engagerade och tar hand om alla steg I produktionen, från urvalet av kött och övriga råvaror till förpackningsval och den regionala distributionen. Företaget startade 2014 ett projekt för att utvidga sig och har sedan dess förvärvat många historiska varumärken som Berkel och nyligen Pineider. Slutligen under november förra året öppnade de en ny liten och mysig bistro mitt i Milanos hjärta, precis framför den charmiga kyrkan S. Simpliciano för att ge företaget en direktkontakt med sina kunder.

Hur började samarbetet mellan Rovagnati och Leybold?
Samarbetet startade tidigt 90-tal. Rovagnati har alltid varit mycket noggranna i valet av sina samarbetspartners och Leybold har genom historien varit ett självklart val för inom vakuumteknik i livsmedelsindustrin och är berömda för kvaliteten på deras utrustning.

Vilka är de väsentligaste kraven för pumpar och vakuumsystem inom livsmedelsproduktion?
Pumparna måste garanterat klara den vakuumnivå som krävs för dels vid förpackning men även t.ex. tumling av köttprodukterna. De behöver dessutom garantera en hög och exakt repeterbarhet som inte försämras över tid.

Hur är ett typisk vakuumsystem som används i livsmedelsbearbetning uppbyggt och varför väljer  Rovagnati de torra skruvpumparna DRYVAC?
Systemet består av rörledningar, kondensfälla och pumpen. Vid förpackningen används bara en boosterpump tillsammans med traditionell pump. Rovagnati köper DRYVAC för dess höga vakuumprestanda, repeterbarheten, låga underhållskostnader och i många applikationer ger pumparna avsevärda energibesparingar.

Har Rovagnati haft en ökad produktion tack vare systemet som Leybold konstruerat? Har Rovagnati gjort besparingar tack vare detta nya system?
I vissa applikationer har vi lyckats minskat tiden för att nå rätt vakuumnivå med cirka 20% vilket har förbättrat den totala förpackningstiden. Det första systemet installerades för 4 år sedan och hittills har vi aldrig haft ett produktionsstopp orsakat av haverier eller anda problem.

Rovagnati ägnar maximal uppmärksamhet på kvaliteten av dess produkter. Hur garanterar och säkerställer ni det? Hjälper användning av torra vakuumpumpar till för att undvika kontaminering av de förpackade produkterna?
Den höga kvaliteten på produkterna är det yrkesmässigta valet för Rovagnati som grundlägger och borgar för en långsiktig och hållbar kultur av hög precision och som genomsyrar alla produktionens processer.

Torra pumpar jämfört med oljetätade pumpar, vilka är fördelarna för dig?
De första garanterar låga underhållskostnader, energibesparing och hög repeterbarhet.

Varför är vakuumet som produceras av Leybold väsentligt gällande högre kvalitet?
Leyboldpumparna säkerställer möjligheten att upprätthålla en hög kvalitetsstandard på våra produkter, något som garanterar bästa kvaliteten till våra kunder.

Hur hanteras projekt? På vilket sätt tar Leybold hand om vakuumsystem hos Rovagnati under deras livscykel?
Rovagnati har en egen underhållsavdelning som sköter löpande servicen av pumparna. För nya system tillhandahåller Leybold alla konstruktionsdata för rördragning och prestandan.

Är servicen av vakuumpumpar snabb och efter dina förväntningar?
Hittills har vi aldrig behövt det.