2020 – Del 1

Några ord från vår VD

Vi är ödmjuka i de tider som nu råder och försöker anpassa oss efter rådande omständigheter. Vi har våra medarbetare på plats alltid lika alerta att svara på dina frågor. Vi är bemannade jobbar både från kontor och verkstad men någon arbetar även s.k. remote.  Våra lager är påfyllda lite extra för att kunna leverera de produkter som vi normalt säljer mest av. Allt ifrån pumpar till reservdelar och förbrukningsartiklar. Hittills så fungerar transporter både till och ifrån oss. Vi har haft en leverantör som tvingats stänga ner helt, men de är nu igång igen med produktionen sedan några dagar. Med fördel kan du i dagsläget sända in pumpar för reparation och givare för kalibrering.

Vår metod för kalibrering av vakuumgivare är ackrediterad.

Vår målbild och strävan att miljöanpassa oss är ett faktum! Vi är miljöcertifierade enligt  ISO 14001:2015. Vi har nu alla processer igång för att leverera och kontrollera vår organisation på ett miljösäkert sätt.

En annan nyhet är att du som är avtalskund kan beställa det du behöver direkt via vår nya E-line lösning. Här hittar du just dina aktuella priser och de ramavtalspremisser som vi avtalat. Enklare att hantera och öppet 24/7!

 

Bil på e-line

En prouktnyhet från Hiden Analytical! –  Portable Gas Analyser

Hiden pQA (portable Quadrupole Analyser) är ett mångsidigt och enkelt anpassningsbart masspektrometersystem. Det är tillgängligt med ett stort antal inloppstyper för olika sorters prover och provtagningsmetoder. Äkta realtidsanalys av gaser från industri- och fermenteringsprocesser och med MIMS-teknologin även av upplösta gaser i vätskor. Portabel och idealisk för mätningar ute i fält. För 12 V eller 24 V drift i fält och 220 V på labbet. Klara fördelar i hantering och effektivitet ger tidsbesparingar jämfört med traditionell provtagning. Professionell kompakt transportväska med utdragbart handtag och hjul.

Med ett spektrum på 200 alt. 300 amu och detektering till sub-ppb-nivåer och hög stabilitet gör den till en allt-i-ett-lösning som möjliggör inhämtning av data laboratoriekvalitet när du är på språng.

Programvaran Hiden MASsoft ger en enkel kontroll av parametrar och styrning av tillkopplad utrustning och ger en unik möjlighet för s.k. mjuk jonisering för reducerad fragmentering vid komplexa gasmixer. Marknadens kanske non plus ultra software för enkel datatolkning av proverna med bl.a. 3D-visning.

Exempel på  tillämpningar:

 • Exempel på tillämpningar:

 • Övervakning av miljöfaktorer i realtid

 • Jäsningsprocesser och biogaser

 • Analys av jord- och borrkärnor

 • Vattenanalys i swimmingpool, reservoar, ström och älv, av- och utlopp och sjö- och havsprover

 • Grundvattenstudier

 • Spårning av föroreningar

 • Mikrobiologiska / enzymaktivitetsstudier

   

Leybold Graphix

Leybold Graphix ingår i den senaste och modernaste serien av instrumentdisplayer på marknaden.

Med sin touchscreen i färg ger den överlägsna möjligheter till avläsning av värden på flertalet sätt.

Välj hur du vill se visningen, stora siffror, digital visare eller inkopplad direkt till din dator. Koppla in upp till 3 givare till samma instrument och 6 set points med reläutgångar. Välj om du vill se 1 givare åt gången eller alla 3 samtidigt. Se grafer och diagram direkt i färgdisplayen. 

Graphix funktioner är mycket användarvänliga har ett enkelt intuitivt gränssnitt. Perfekt för dig som inte gillar manualer. Alla Leybolds givare identifieras automatiskt och med enkelhet ställer du in karaktäristiken även på konkurrerande märkens aktiva givare.  

Gör din läcksökning enkel med tryckstegringstest. Inspelningsfunktion för trendanalys ger dig full kontroll över din vakuumanläggning.

Ett urval av funktioner och fördelar med Graphix:

 • Mätområde från 1×10-10 till 2000 mbar
 • Högkvalitativ 3.5 tum touchscreen i färg
 • Tanka ut informationen från Graphix till USB, utgång både på framsida och baksida
 • Enkelt tryckstegringstest för att kontrollera eventuellt läckage i system
 • 6 st reläfunktioner ”set points” med tydlig visning på displayen
 • Funktion för avgasning av joniserande ITR-givare
 • Kommunikation via RS232 C / RS 485 C
 • Enkel montering i rackskåp
 • LeyAssist programvara för PC ger tydlig visualisering av värden och mätningar.

Kontakta oss på Low2High Vacuum för rådgivning och om du är intresserad av ytterligare information av instrumentserien.

Ny kollega!

Vi har fått tillökning i Low2High skaran, vi välkomnar Olle Floxgård som har börjat på vårt kontor i Uppsala. Han har med sig sina drygt 10 års erfarenhet inom vakuumområdet, både som säljare och servicetekniker. Vi hoppas att han skall trivas hos oss!

Olle Floxgård

Sälj / Uppsala

+46 31 68 84 75

+46 706 25 50
Maila mig

Mäter dina givare rätt?

Att säkerställa att din applikation eller process fungerar som den ska är idag viktigare än någonsin för att inte förlora tid och/eller pengar. Alla företag, stora som små, har idag någon form av kvalitetssystem för att kunna säkerställa kvalitetsstarka produkter. Planerade reparationer, återkommande service och kalibrering är en viktig del för att säkra din produktion och ge en trygg framtid för företaget.

Många gånger får vi samtal från kunder som tror att det är något fel på deras vakuumpump på grund av att cykeltiden på deras process blivit långsammare eller att det är något i produktionen som inte fungerar. Allt som oftast är det inte pumpen det är fel på, utan det är din givare som visar fel värde. Detta påverkar ju såklart hela produktionen och gör att du förlorar tid eller pengar på grund av att din process inte fungerar ordentligt.

Vår kalibreringsansvarige, Niklas, var till exempel ute hos en kund där det misstänktes att det var något övergripande fel på deras system på grund av att cykeltiden hade försämrats. Mycket utav produktionen var beroende av att ett visst värde blev uppnått innan nästa steg i processen kunde starta, därför var det viktigt att givarna visade rätt. När Niklas testade med en kalibrerad givare på systemet visade det sig att det var deras givare som mätte fel. Hade kunden kontinuerligt och regelbundet kalibrerat sina givare hade man kunnat säkerställa att man fick rätt värde och kunde spara tid i processen.

De flesta företag har idag kvalitetskrav från sina kunder på produkter som företaget tillverkar. Genom att kalibrera sina givare får man en ökad kontroll över kvaliteten på slutprodukten. Vissa processer är dessutom så känsliga att en smutsig givare, eller en givare som visar fel, kan påverka att resultatet inte är användbart och helt enkelt får kasseras.

Vid kalibrering av en vakuumgivare fastställer vi avvikelsen i mätvärden mellan instrumentet och en spårbar normal. Om du snabbt kan härleda ett fel till, till exempel, en smutsig givare istället för att alltid utgå ifrån att pumpen är trasig kan du spara mycket pengar. Vi kan erbjuda en spårbar kalibrering från 1000 mbar – 1×10-5mbar. Vilket intervall du borde ha mellan kalibreringarna beror helt på din process. Har du en ren process där givaren inte blir kontaminerad eller smutsig är 1 år eller mer mellan kalibreringarna lämpligt. Skulle du istället ha en process med mycket damm, olja eller annat som kan kontaminera dina givare bör intervallet kortas ner för att säkerställa att givaren visar rätt.

Vi på Low2High Vacuum AB har vår vakuumkalibreringsmetod ackrediterad av Swedac enligt standard SS-EN ISO/IEC 17025:2018. Vad innebär denna ackreditering? Jo, vår metod blir årligen kontrollerad av Swedac som är ett nationellt ackrediteringsorgan och en myndighet. Myndigheten ackrediterar laboratorier, certifieringsorgan och kontrollorgan enligt internationella standarder och regelverk. Genom vår ackreditering ger vi trygghet till dig som kund att vi kan säkerställa vår kvalitet och kompetensen hos våra medarbetare.