2020 – Del 2

Lycklig kund efter lyckad installation

Vi använder vakuumteknik i mängder av olika applikationer, inte minst inom livsmedelsbranschen. Fram tills nu har oljetätade vakuumpumpar varit normen. Problemet med detta är att användning av dessa pumpar innebär emellertid risker som att till exempel din arbetsyta eller ännu värre, din mat, kan bli förorenad av olja.

Vi blev innan sommaren medvetna om att Gudruns AB , en livsmedelsproducent av; korvar, skinkor, kassler och pastejer, upplevde utmaningar med läckage och frekvent underhåll på sin pump som betjänade en av deras maskiner. Vi åkte därför dit och installerade en NovaDry på prov. Läs mer om hur det gick här!

Kalibrering och service

Det är viktigt att sköta om sina investeringar och se till så att arbete flyter på så oavbrutet och enkelt som möjligt. Därför är det extra viktigt med planerad service eller kalibrering och jobba med förebyggande underhåll för att undvika oväntade driftstopp. Planerade avbrott är nyckeln till en problemfri produktion.

Vi på Low2High Vacuum är specialister på service och underhåll och hjälper dig gärna med att avgöra skicket på din vakuum-utrustning. Vi kan utföra underhållet och service på plats hos er alternativt i någon av våra verkstäder i Göteborg eller Uppsala

Ny undersida!

Utan vakuum i livsmedels- och förpackningsindustrin skulle ingenting fungera. Tillsammans med Leybold, med mer än 166 års erfarenhet av vakuumteknik, kan vi erbjuda ett produktsortiment som alltid uppfyller de högt ställda kraven från våra kunder inom livsmedelsindustrin.

Vi har många produkter som är anpassade för att passa in hos livsmedelsproducenter- vi har därför skapat en anpassad undersida här på vår hemsida där vi samlat hela Leybolds sortiment tillsammans med intervjuer om pumparna och artiklar från installationer hos kunder. 

Läs mer här!

Bourdon-givaren

De flesta människor har någon gång sett en manometer eller barometer på bild eller i verkligheten. Även om de på utsidan ser likadana ut så skiljer de sig ifrån Bourdon-givaren.

Först kan vi reda ut skillnaden mellan manometer och barometer. Man avser oftast samma instrument när man talar om manometer/barometer, skillnaden hittar man oftast i användningsområdet. En manometer mäter tryck på jorden och nära havsytan, medans när man talar om en barometer så mäter den istället tryckförändringar i atmosfären. Men båda instrumenten gör samma sak; mäter tryck. För enkelhetens skull kommer vi skriva endast manometer framöver.

En Bourdon-givare kan visa samma sak, men fungerar på ett helt annat sätt!

Skillnaden ligger i konstruktionen och mätprincipen för de olika givarna. Manometern och barometern mäter båda två tryckpåverkan på en yta som påverkats av antingen vätska eller gas/luft. Det sker genom hydrostatisk förändring. Trycket på ytan inuti givaren pressar på mekaniken kopplad till tavlan på givaren och tryckförändringen visar sig.

En Bourdon-givare är mycket mer finkänslig än en traditionell manometer. Det är också därför vi använder den inom vakuumtekniken. Ofta hittar man Bourdon-givaren där man behöver ha överblick på trycket under en process och där trycket behöver indikeras tydligt och kanske ganska exakt. Bourdon-givaren har nämligen väldigt liten avvikelse (cirka 1 % av mätområdet). Exempel på processer där den kan hittas är vakuumdestillering, torkprocesser eller processer med förflyttning med hjälp av vakuum.

Mekaniken i givaren består i ett mycket tunt rör som antingen böjer sig eller sträcker ut sig beroende på tryckförändringen i systemet. Metallröret böjer sig när en tryckförändring sker och resultatet kan avläsas på tavlan eftersom indikatorn sitter ihop med metallrörets mekanik.

Med sin tydliga tavla och sin finkänslighet har Bourdon-givaren en given plats i vår produktkatalog. Den finns i en mängd olika utföranden såväl standardvarianter som special.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer kring givaren eller mätteknik inom vakuum.

5 Tips för att få sin Diffusionspump att hålla längre och prestera på topp!

Med sitt kraftiga spann på pumpstorlekar och höga pumphastighet är olje-diffusionspumpen (sk. diffpump) en populär och pålitlig vakuumpump för en mängd industri- och forskningsapplikationer.

Olikt andra vakuumpumpar, har inte diffpumpen några rörliga interna delar. Detta innebär att du inte behöver oroa dig för problem som mekaniskt slitage eller haveri. Diffpumpar kräver generellt sätt väldigt lite underhåll och kan tuffa på i många år utan större åtgärder.

Du kan reducera stilleståndstiden och utöka livslängden på din diffpump ännu mer genom att följa god praxis i era dagliga rutiner och minska risken för så kallad ”backstreaming”.

Backstreaming inträffar när olja ifrån pumpen inte följer den tänkta vägen när den kyls ner inuti pumpen. Istället dras partiklarna emot pumpflänsen och vidare in till vakuumkammaren (processkammaren). Olja som når vakuumkammaren kan reagera med värme och strömförande objekt som kan finnas i kammaren och deponera på ytan. Detta kontaminerar vakuumkammaren och kan komma att sakta ner processen eller skapa problem som för att onödigt åtgärdande underhållsarbete behöver genomföras tidigare än planerat.

För att i största mån undvika backstreaming och andra problem som hindrar din pump från att arbeta på ett bra sätt, följ dessa enkla 5 steg!

  1. Ha rätt flöde och temperatur på vattnet

Om temperaturen på vattnet är för hög, så kommer inte kylslingorna kunna kyla tillräckligt bra för att få oljeångan att kondensera på den tilltänkta ytan inuti pumpen. Blockerat flöde exempelvis på grund av kalkavlagringar eller smuts som fastnat i kylsystemet skapar också problem. När flödet blockeras kan inte kylningen ske på rätt sätt, eftersom kylslingorna inte får tillräckligt med kylvatten för att kunna hålla stabil och/eller vid rätt temperatur.

  1. Kontrollera att din vakuum-/processkammare är tät

Om vakuumkammaren har läckor kan syre från atmosfären utanför kammaren nå kammaren och sedermera även pumpen. När den upphettade oljan exponeras mot syre så sker en kemisk reaktion. Detta syns tydligt vid en service där pumpen plockas isär. Där man ser att syre kommit i kontakt med innerdelarna av pumpen, syns en svartfärgad beläggning på vissa ytor.

För att bättre skydda pumpen och kammaren ifrån denna typ av kontaminering är det viktigt att kontinuerligt läcksöka kammaren och kringliggande rör och anslutningar. På så vis kan du säkerställa att systemet är tillräckligt tätt för att det inte skall flöda in syrgas ifrån utsidan systemet.

  1. Se till att din pump har ett integrerat värmesystem

Vissa diffusionspumpar behöver paras ihop med ett separat uppvärmningssystem. Upplägget med separerat system kan orsaka exempelvis överhettning av pumpen. Oftast sker det eftersom pumpen och uppvärmningen inte är utvecklade tillsammans eller styrs separat, oberoende av varandra.

Ett integrerat system för diffpumpen som exempelvis finns hos DIP eller DIJ från Leybold, tar bort riskerna för detta.

  1. Använd rätt förvakuumpump!

Det är lätt att tro att just större förvakuumpump man har, desto bättre pumpkapacitet får mitt system. Så är dessvärre inte fallet. Jet-strålarna och funktionen av diffusionstekniken kan bli direkt skadlig om man använder en feldimensionerad förvakuumpump.

Effekten kan bli att man istället suger ut olja ifrån processen eller att man bygger upp ett högre tryck på diffpumpens utblås än vad förvakuumpumpen kan hantera.

Konsultera därför med pumpens manual där lämplig storlek och tryck anges. Är du osäker kan du självklart vända dig till oss på Low2High Vacuum.

  1. Se över din elkonsumtion

Normalt sätt så startas diffpumpen genom att huvudströmbrytaren till systemet slås på. Alternativt så startas värmepatronerna i diffpumpen separat genom signal ifrån styrsystemet. Oavsett när värmen slås på, så kommer du troligtvis att förbruka mer energi än vad du behöver.

Leybold tog för flera år sedan fram ett energibesparande tillbehör som sparar pengar åt dig samtidigt som du fortsätter att producerar dina produkter.

Genom att noggrant styra temperaturen på diffpumpen får du optimal funktionalitet. Att bibehålla temperaturen är också viktigt. Dock så behöver inte värmepatronerna användas till 100% när pumpen nått sin värme. DIP Energy Control övervakar temperaturen och stänger av och på värmen utifrån behov. I vissa fall kan man spara så mycket som upp till 30 % energi!

I våra tider där man mer än någonsin diskuterar miljöpåverkan torde detta tillbehör vara den perfekta lösningen. Kontakta oss på Low2High om du vill veta med om DIP Energy Control och energibesparing.

Mindre åtgång av energi = mindre klimatpåverkan!