Du visar för närvarande Lite om centralvakuum

Centrala vakuumsystem används där ett stort antal mindre förbrukare av vakuum måste hållas så ekonomiska som möjligt. Systemen kompenserar också vid större variationer av antalet förbrukare och ökar säkerställer tillgängligheten av vakuum.

Centralvakuumsystem finns i en stor mängd fabriker runt om i världen. Vakuum används bland annat till allt ifrån att transportera granulat till plastextrudering eller medicinframställning, för att flytta material med vakuumgripdon och i livsmedelsindustrin där olika typer av mat förpackas under vakuum för en lång hållbarhet.

Oavsett vilken process man har i sin verksamhet så ger ett centralvakuum ett överlägset arbetssätt och ekonomi då man kan försörja en mängd olika förbrukare och processer i en fabrik med ett och samma grundsystem.

Low2High Vacuum är experter på att ta fram kundanpassade system för centralvakuum, rördragningar och PLC-styrning. Vi är den enda partner du behöver när det kommer till installation av vakuumanläggningar!

Uppdrag som vi hjälper våra kunder med är:

  • Energieffektivisering och besparingar genom modern och behovsanpassad systemstyrning
  • Kortare processtider med smart användande av pumpar och system
  • Reducerade underhållskostnader och med minskad Cost of Ownership tack vare nytänk och modernisering
  • Allmän konsultation och översyn med förslag på förbättringsåtgärder

Så tveka inte att kontakta din närmaste säljare hos Low2High Vacuum för kostnadsfri konsultation och starten på något bra!