Torra vakuumpumpar

Torra vakuumpumpar

Den torra pumptekniken är det moderna sättet att alstra vakuum. Fler och fler användare upptäcker fördelar med den torra vakuumpumpstekniken.

Den kanske mest uppenbara fördelen med torra vakuumpumpar är att man inte har någon olja i kontakt med gasen som pumpas igenom pumpen.

En annan fördel som många upptäcker är att man ofta kan göra stora energibesparingar jämfört med andra pumptyper i samma storlek av äldre modeller.

Low2High Vacuum har flera leverantörer av vakuumpumpar av torr teknik.

Om du inte hittar det du söker i vårt standard utbud (nedan), så tveka inte att kontakta oss då vi inte alltid publicerar samtliga produkter på hemsidan.

Skruvpumpar

Skruvpumpen är torrt komprimerande förvakuumpumpar. Funktionsprincipen baserar sig på två synkroniserade rotorer som är skruvformade (större skruvvolym i början och mindre i slutet av kompressionen, se bild/video) roterar samtidigt som man drar nytta av den minskande tillgängliga volymen för gasen att existera i.

I samband med att gasen når pumpkammaren, roterar skruvarna och komprimerar gasen i ett kontinuerligt steg, där den tillgängliga volymen hela tiden minskar tills gasen når utblåsflänsen.

Skruvpumpar finns i olika utföranden, Screwline™ är upphängd med axlarna i ena änden medans Dryvac™ och Leyvac™ är har genomgåen. Det ger olika fördelar och pumparna är designade för olika typer av applikationer generellt, men kan också ersätta varandra i vissa fall. Storlekarna överlappar varandra från 80 m3/h till 5000 m3/h. De finns också i olika utföranden av kylteknik, både vattenkylda varianter och luftkylda varianter. För specialfall finns det även stängda cirkulationssystem för vatten/glykolkylning, exempelvis där vattenkylning behövs men inget vatten finns att tillgå.

De torra skruvpumparna kan användas i många applikationer bland annat:

  • Värmebehandling (ugnar)
  • Beläggningsapplikationer (coating)
  • Matningskammare (load lock)
  • Förpackningsmaskiner
  • Torkningsprocesser
  • Avgasning
  • Forskning och utveckling
  • Automotive
  • Rymdsimulering
  • Energiforskning

 

Membranpumpar

På många av våra laboratorier och forskningsavdelningar runt om i världen kan man hitta membranpumpen som en aktiv del i experiment för olika ändamål. Membranpumpen är en torr vakuumpump som bidrar stort även om dess storlek kanske inte alltid imponerar. Exempel på applikationer där en membranpump används är till rotationsavdunstare, torkningsprocesser, fasthållning av prover, men de kan också agera som förvakuumpumpar till turbomolekylära vakuumpumpar. Med tanke på att användningsområden ibland innefattar kontakt med aggressiv media så har pumparna ofta utrustats med kemiskt resistenta ytor, tätningar och packningar invändigt. Detta förlänger livslängden på pumpen och minskar risken för oplanerade stopp.

Hur fungerar en membranpump?

Mekanismen påminner om en bilmotor med tanke på dess konstruktion med vevaxel och kamaxel, men där slutar i princip likheterna. Pumpen drivs som andra pumpar med hjälp av en elmotor som i sin tur roterar en axel in igenom pumpkammaren. På axeln sitter en excentriskt arm monterad som på sin övre del har en kolv med ett membran som spänner över både kolven och den undre delen av pumpkammaren. När den excentriska mekanismen sätts i rörelse, rör sig också membranet som en direkt effekt, då rörelsen påverkar hur membranet rör sig i den övre delen av pumpkammaren. Principen bottnar i att man kontinuerligt förändrar den invändiga tillgängliga volymen för gas att expandera inuti. I första läget flyttar sig kolven och membranet så att volymen expanderar från tidigare. Nu skapas ett flöde in emot pumpkammaren då vi ökat den tillgängliga volymen som gasen kan existera i. I nästa steg (i samma moment som axeln roterar armen med kolven) böjer sig membranet åt andra hållet och sluter därmed möjligheten att gasen åker tillbaka till insugsflänsen och tvingar genom sin rörelse gasen att istället fara ut igenom utblåsflänsen där ett atmosfäriskt tryck råder. Både på insugssidan och utblåssidan sitter det backventiler monterade för att inte flödet skall gå åt motsatt håll. Ventilerna är inställda (precis som på en bil där en kamaxel styr ventilernas öppning och stängning) och behöver aldrig justeras, däremot kan de behöva bytas vid service.

Rörelserna upprepar sig hela tiden med en (ofta) bestämd hastighet vilket resulterar att man når lägre tryck i system än på utsidan systemet. På vissa modeller kan man varvtalsstyra pumpen och på så sätt indirekt påverka vilket tryck som man får.

 

Ladda ner katalogdelarna på PDF.

Kontakta oss

Datavägen 57B, 436 32 Askim, Sverige

Svederusgatan 1, 754 50 Uppsala, Sverige

Stäng meny